Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Агрофинансиране

Възможности за финансиране за земеделски производители.

Агрофинансиране

Цялостни решения

Индивидуален подход към всеки клиент, за всеки етап от селскостопанското производство.

cqlostni-reshenia.png

Бизнес идея

Професионална консултация

 • От селскостопански специалисти на банката
 • От водещи експерти в областта - партньори на банката

Продукти

УниКредит Булбанк предлага множество възможностиза финансиране на земеделска земя.

Научете повече

 • Земеделска техника
 • Специализирано селскостопанско оборудване
 • Напоителни системи
 • Изграждане / покупка на складови помещения и зърнохранилища
 • Покупка на селскостопански животни

Финансиране

Лизинг

seed-1.png
seed-2.png

Производство

Продуктово портфолио

 • Дългосрочно инвестиционно кредитиране
 • Оборотно финансиране
 • Проектно финансиране по мерки на ПРСР
 • Лизинг на селскостопанска техника

Продукти

 • По схеми и мерки на ПРСР
 • Национални инвестиционни програми
 • Индивидуални проекти
 • Консултантски разходи

Научете повече

 • Селскостопански машини
 • Прикачен инвентар
 • Специализирана селскостопанска техника

Научете повече

 • Оборотно финансиране, обезпечено със субсидия от Държавен фонд "Земеделие"
 • Оборотно финансиране за:
  • Семена, торове, препарати
  • Горива
  • Фуражи
  • Други (оборотно финансиране за нуждите на стопанството)

Реализация

Специфична подкрепа

 • При реализация на селскостопанска продукция
 • Разширяване на бизнеса
 • Застрахователна подкрепа за бизнеса
 • Различни банкови инструменти
 • Услуги на финансови и инвестиционни пазари

Продукти

Кредитна линия за разплащане с доставчици и клиент

Хеджиране на:

 • Цена на селскостопанската продукция
 • Лихва по кредити и депозити
 • Валутен курс

Научете повече

Застрахователни услуги от УниКредит Застрахователен брокер.

Консултантските екипи на УниКредит Булбанк съветват фирмите на всеки един етап от осъществяване на външнотърговските им сделки – от подписване на договора до окончателното плащане.

Научете повече

 • Покупка на селскостопански животни
 • Покупка на земеделска земя
 • Изграждане на производствени мощности – мандри, млекомати, цехове и др.

Научете повече

seed-3.png
seed-4.png

Възможности

Бизнес решения и ежедневно банкиране

 • Управление на ликвидността
 • Продукти, улесняващи бизнеса
 • Стратегия, отговаряща на индивидуалните потребности на клиента

Продукти