Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Комунални и периодични плащания Bulbank Pay

Комунални и периодични плащания Bulbank Pay

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Bulbank Pay е платформа, която предоставя на нашите клиенти – доставчици на комунални или други услуги, събиране на вземания от техните платци. Услугата осигурява иновативен начин за разплащане чрез успешно комбиниране на различни типове плащания – автоматични и/или единични, извършвани през различни канали на плащане на банката.

Доставчиците имат достъп до голям брой платци – клиенти и не клиенти на банката, както и до справки за всички плащания във формат позволяващ интеграция с информационната система на доставчика.