Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Комунални и периодични плащания Bulbank Pay

Комунални и периодични плащания Bulbank Pay

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Bulbank Pay е платформа, която предоставя на нашите клиенти – доставчици на комунални или други услуги, събиране на вземания от техните платци. Услугата осигурява иновативен начин за разплащане чрез успешно комбиниране на различни типове плащания – автоматични и/или единични, извършвани през различни канали на плащане на банката.

Доставчиците имат достъп до голям брой платци – клиенти и не клиенти на банката, както и до справки за всички плащания във формат позволяващ интеграция с информационната система на доставчика.