Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Проектно финансиране

Специализирано кредитиране на самостоятелен бизнес цикъл на проектно дружество - Special Purpose Vehicle (“SPV”), т.е. компания, специално създадена за реализацията на конкретна инвестиция

Финансиране на проекти за придобиване или изграждането на по-комплексни съоръжения, като например електроцентрали, заводи, инфраструктура, прилежаща към петролната и газова промишленост, транспортна инфраструктура и др.

Проектът обикновено се разработва от отделено от основния бизнес на инвеститора търговско дружество, със специална  инвестиционна цел, a кредитирането е без или с ограничен регрес към инвеститора.

Решението за предоставяне на такъв кредит се базира на бъдещите парични потоци на проектното дружество.

Проектно финансиране

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

  • Гъвкавост Ограничаване рисковете до проектното дружество и съответния проект.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества,
  • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на голям инвестиционен проект.

Обезпечение

Ипотека/залог върху основните проектни активи, залог на търговско предприятие, залог на вземания, залог на дялове/акции в Проектното дружество и вземания по основните проектни и застрахователните договори, залог на салда по проектите банкови сметки – с първи ранг на приоритетност в полза на кредиторите.

Пазарната оценка на обезпечения се актуализира всяка година.

Застраховките се поддържат валидни за целия срок на кредита.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти