Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Осигурява възможност за приемане на плащания по сметка и еднозначно идентифициране на постъпилите плащания. Услугата е подходяща за доставчици на стоки и услуги - клиенти на банката, с множество платци.

Плащания, свързани с услугата УниКоРекТ, могат да се нареждат както чрез всички електронни канали, така и на хартиен носител във всяка банка.

Платците биват еднозначно идентифицирани по номера на сметката, в която внасят дължимата сума. Постъпилите плащания се концентрират в специално създадена за целта сметка на доставчика на стоките или услугите.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна