Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКоРекТ

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

 

Осигурява възможност за приемане на плащания по сметка и еднозначно идентифициране на постъпилите плащания. Услугата е подходяща за доставчици на стоки и услуги - клиенти на банката, с множество платци.

Плащания, свързани с услугата УниКоРекТ, могат да се нареждат както чрез всички електронни канали, така и на хартиен носител във всяка банка.

Платците биват еднозначно идентифицирани по номера на сметката, в която внасят дължимата сума. Постъпилите плащания се концентрират в специално създадена за целта сметка на доставчика на стоките или услугите.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна