Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сметки

УниКредит Булбанк предлага различни видове банкови сметки, които могат да бъдат открити във всeки клон на банката в страната, без ограничения за местните или чуждестранни клиенти по отношение на вида и броя на сметки, които се откриват.

Поддържаме разплащателни сметки в следните валути: американски долар, евро и британска лира, японска йена, швейцарски франк, канадски долар, датска, норвежка и шведска крона.

 

 

Сметки

Какви са предимствата?

  • Достъп до средствата от всеки клон на банката, независимо от мястото, където е открита сметката
  • Касово или безкасово теглене или внасяне на средства
  • Иницииране и получаване на плащания в местна и чуждестранна валута, включително и по електронен път

Какви видове сметки предлагаме?

УниКредит Булбанк открива сметки в български лева и следните валути: щатски долари, евро, британски лири, японски йени, швейцарски франкове, канадски долари, датски крони, норвежки крони, чешки крони, унгарски форинт, румънски леи, шведски крони и турски лири.

Възможност за избор на начина на получаване на информация за текущото салдо и движенията по клиентските разплащателни сметки:

  • В писмена форма на посочен от клиента пощенски адрес или в клон на банката
  • Чрез електронните канали на банката – Булбанк Онлайн, MultiCash, e-mail
  • Извлечения в SWIFT формат МТ940

Сметки за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице, или за учредяване на юридическо лице.

Сметки за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица.

Сметки за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация.

Сметки за съхранение на пари на лица, за които е открито произовдство по несъстоятелност.

Разплащателни сметки със специално предназначение и режим на ползване на наличните суми, изрично уговорени в сключен между страните писмен договор. Страните по този договор са банката, титулярят на сметката - бенефициент, и трета страна - кредитор.