Нагоре икона Бутон за връщане към началото

European Gate

European Gate е продукт на УниКредит  за корпоративни клиенти, които желаят да се разпореждат по централизиран начин със сметките си или със сметките на своите дъщерни компании в други банки на УниКредит. Банката дава възможност на корпоративните клиенти на Групата със сметки в УниКредит Булбанк да използват единен формат на плащане.

European Gate

Предимства

  • Централизирано плащане
  • Само един файлов формат за всички целеви страни
  • Само един формат на извлечение за всички целеви страни
  • Единна точка на достъп

За кого е предназначен?

European Gate е подходящ за корпоративни клиенти със сметки или дъщерни дружества в повече от една страна, в която Групата е представена.

Често задавани въпроси

Да. Наредителят (дружеството-майка) трябва да подпише основно споразумение за услугата с банка част от УниКредит с активен European Gate.

Активната страна е пренасочващото дружество (дружеството-майка), а пасивната страна изпълнява платежните нареждания от сметката на дружеството, титуляр на сметката (дъщерно дружество).

Банката, в която е открита сметката изпраща до банката на дружеството-майка извлечения MT940 от сметките на дружеството, титуляр на сметката чрез SWIFT.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна