Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредит под условие

Краткосрочен кредитен ангажимент, при който банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви в полза на контрагентите на клиента.

В случай на плащане по банковата гаранция или акредитива, условният кредит се трансформира в ефективен и незабавно изискуем кредит, освен ако предварително не са били уговорени други условия и срокове.

Кредит под условие

Предимства

 • Гъвкавост Няма ограничение в броя гаранции, които могат да бъдат издавани в рамките на одобрения лимит.
 • Бързина и удобство Можете да използвате Булбанк Онлайн и да нареждате издаването на гаранции към своите контрагенти без да излизате от офиса си.

Разновидности

В зависимост от предназначението, условните кредити се разделят на два вида:

 • Търговски условен кредит Банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви с търговско предназначение (напр. тръжна гаранция, гаранция за добро изпълнение и т.н.).
 • Финансов условен кредит Банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви, които предполагат финансов риск, в полза на контрагентите на клиента (напр. гаранции за плащане, митнически гаранции и т.н.).

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти