Кредит под условие

Краткосрочен кредитен ангажимент, при който банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви в полза на контрагентите на клиента.

В случай на плащане по банковата гаранция или акредитива, условният кредит се трансформира в ефективен и незабавно изискуем кредит, освен ако предварително не са били уговорени други условия и срокове.

Предимства

 • Гъвкавост Няма ограничение в броя гаранции, които могат да бъдат издавани в рамките на одобрения лимит.
 • Бързина и удобство Можете да използвате Булбанк Онлайн и да нареждате издаването на гаранции към своите контрагенти без да излизате от офиса си.

Разновидности

В зависимост от предназначението, условните кредити се разделят на два вида:

 • Търговски условен кредит Банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви с търговско предназначение (напр. тръжна гаранция, гаранция за добро изпълнение и т.н.).
 • Финансов условен кредит Банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви, които предполагат финансов риск, в полза на контрагентите на клиента (напр. гаранции за плащане, митнически гаранции и т.н.).

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти