Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Лизинг

Лизингът е удобен начин за финансиране на активи, потребни за вас или вашия бизнес. Той представлява договорно споразумение, при което едната страна, собственик на даден актив (лизингодател), предоставя правото за ползването на този актив на друга страна (лизингополучател), при определен срок и конкретна схема на разплащане. След изтичане на срока по договора за лизинг лизингополучателят може да стане собственик на актива.

Възможности за финансиране на активи за дома и бизнеса от

УниКредит Лизинг

Лизинг

Какви активи можете да закупите на лизинг?

  • Транспортни средства Леки автомобили, камиони и автобуси
  • Оборудване Индустриално и специализирано оборудване, подемна техника, проекти в областта на възобновяемите енергийни източници
  • Селскостопанска техника Земеделски машини, комбайни, трактори, сеялки, косачки, плугове и други
  • Строителна техника Багери и екскаватори, пътностроителна техника, булдозери, машини за бетон, настилки, рязане и много други
  • Недвижими имоти Сгради с търговско предназначение, офис или производствени сгради, логистични центрове, многоетажни паркинги и други

Какви са най-популярните видове лизинг?

Форма на финансиране, при която клиентът ползва срещу възнаграждение даден дълготраен актив, като след изтичане на договора за лизинг клиентът може да придобие вещта. Финансовият лизинг може да бъде с:

  • Отворен край - с опция за придобиване на актива в края на договора за лизинг
  • Затворен край - със задължително прехвърляне на собствеността в края на договора за лизинг, с или без разсрочване на ДДС

Вид лизинг, при който клиентът ползва автомобила (актива) срещу плащане на наем за определен период като след изтичането му го връща на лизингодателя.

Вид лизингова услуга, при която освен финансиране на покупката на автомобил, лизингодателят има грижата за управление и поддръжка на автопарка на клиента.

За УниКредит Лизинг

УниКредит Лизинг, част от УниКредит Груп, е европейски лидер на финансовия пазар, с постоянно място в челните позиции на класациите в областта и представителство в 19 страни.

УниКредит Лизинг е единствената лизингова компания в България с работещ портфейлен модел, при който всеки клиент има личен мениджър, към когото може да се обърне за съвет и съдействие.