Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Директен дебит

Директен дебит

Директният дебит е платежна операция, при която платецът предварително депозира своето съгласие пред банката за незабавно извършване на плащане на задължения от неговата сметка по искане на получателя.

Тази услуга най-често се използва за извършване на периодични плащания. Такъв вид плащания са задължения по кредити, комунални плащания и други.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна