Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитна линия за авансови плащания

Краткосрочен кредит до 12 месеца за финансиране потребностите от оборотен капитал, с предварително определено предназначение.

 

 

Кредитна линия за авансови плащания

Предимства

  • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате по всяко време.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества
  • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от авансово финансиране на плащанията

Условия

Кредитът е с фиксиран размер, при фиксиран лихвен процент, договорен в деня на усвояване, и с фиксиран срок на всеки транш. Срокът на транша се определя предварително за всяко усвояване и не трябва да надвишава срока на кредита.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

  • Недвижими имоти
  • Движимо имущество
  • Парични средства
  • Ценности
  • Ценни книжа
  • Взаимни фондове
  • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти