Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Управление на парични средства

Предлагаме широка гама от инструменти за управление на парични средства, електронно банкиране, търговско финансиране и попечителски услуги.

Управление на парични средства

Разплащания

УниКредит Булбанк дава възможност за извършване на касови или безкасови плащания, нареждане на банкови преводи във всички клонове на банката.

Сметки

УниКредит Булбанк предлага различни видове банкови сметки, които могат да бъдат открити във всeки клон на банката в страната.

Депозити

Възможност за депозиране на средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен срок при изгодни условия и гарантирана доходност.

Електронни услуги

Технологични решения, които ви дават възможност за бързо и удобно управление на финансовите средства на вашия бизнес.

Управление на ликвидност

Депозиране на средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен срок при изгодни условия и гарантирана доходност.

Банкови карти

Независимост и мобилност с богата гама банкови карти на УниКредит Булбанк.

Терминали

ПОС терминални решения и банкомати за вашия бизнес.