Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пенсионни фондове Алианц

УниКредит Булбанк предлага пенсионни фондове в партньорство с "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД, част от водеща международна група. 

Съществуващата пенсионна система в България се основава на три стълба - държавно обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и допълнително доброволно осигуряване. Инвестирайте в Доброволни пенсионни фондове за поддържането на приемлив стандарт на живот през златните години на пенсионирането.

 

 

Пенсионни фондове Алианц

Универсален пенсионен фонд Алианц

Погрижете се за вашите спокойни старини със Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България. Той дава допълнителна пожизнена пенсия.

Доброволен пенсионен фонд Алианц

Реализирате плановете си за пътуване и любими занимания след пенсиониране, спестявайте с Доброволен пенсионен фонд Алианц България.

Спестовен калкулатор Златни години

Изпробвайте първия по рода си на банковия пазар в България спестовен калкулатор „Златни години“. С него можете сами да изчислите приблизителния размер на пенсията си и да получите веднага различни решения за нейното увеличение. „Златни години“ е онлайн инструмент, с който всеки може да се информира как може сам да си осигури по-спокойни и приятни старини.

С попълването на няколко кратки стъпки, „Златни години“ ви показва различни възможности за планирането на вашето пенсионно осигуряване. Решенията, които ви предлагаме са съобразени с избрания от вас инвестиционен профил - консервативен, умерен или рисков.
 

Изчислете пенсията си