Кредит с финансово обезпечение

Оставете спестяванията си да работят за вас в дългосрочен план и посрещнете текущите си потребности с потребителски кредит, обезпечен с парични средства по сметка в банката.

 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Без представяне на разходооправдателни документи
 • Прозрачност без скрити такси и комисиони
 • Без изискване за доказване на минимален доход

Характеристики

Срок

До 10 години

Валута

Лева и евро

Минимален размер

500 лева/250 евро

Максимален размер

Зависи от стойността на обезпечението по кредита

Обезпечение

 • Финансови обезпечения

 • Банкови гаранции

 • Местни и чуждестранни държавни ценни книжа

 • Местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа

 • Взаимни фондове

 • Застраховки „Живот“ със спестовен характер

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Честота на погасяване

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Застраховка

Живот

Тарифа

Условия и документи

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Изисквания към кредитоискателите

 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити.

Допълнителна информация

Лихвена методология

Пазарни индекси

Предстоящи промени

Кандидатстване

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете сделката с наш консултант.
 2. Попълнете искане за кредит на физически лица.
 3. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл