Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредит с финансово обезпечение

Оставете спестяванията си да работят за вас в дългосрочен план и посрещнете текущите си потребности с потребителски кредит, обезпечен с парични средства по сметка в банката.

 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Без представяне на разходооправдателни документи
 • Прозрачност без скрити такси и комисиони
 • Без изискване за доказване на минимален доход

Кредит с финансово обезпечение

Характеристики

Срок

Икона

До 10 години

Валута

Икона

Лева и евро

Минимален размер

Икона

500 лева/250 евро

Максимален размер

Икона

Зависи от стойността на обезпечението по кредита

Обезпечение

Икона
 • Финансови обезпечения

 • Банкови гаранции

 • Местни и чуждестранни държавни ценни книжа

 • Местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа

 • Взаимни фондове

 • Застраховки „Живот“ със спестовен характер

Вид вноски

Икона

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Честота на погасяване

Икона

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Застраховка

Икона

Живот

Условия и документи

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Изисквания към кредитоискателите

 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити.

Допълнителна информация

Лихвена методология

Пазарни индекси

Предстоящи промени

Кандидатстване

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете сделката с наш консултант.
 2. Попълнете искане за кредит на физически лица.
 3. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти