Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Имуществена защита“

Защитете имуществото си от природни бедствия и вандализъм на преференциални цени, като използвате продукта „Имуществена защита“, създаден от ЗАД Алианц България специално за клиентите на УниКредит Булбанк.

 • Преференциална цена
 • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
 • Без самоучастие на застрахования по всички рискове, включително риск от земетресение
 • Без предварителен оглед на имуществото за застраховане
 • Гратисен период за плащане на поредна годишна премия
 • Възможност за избор между застрахователна сума, равна на остатъка по кредита и застраховане на пазарна стойност
 • Без необходимост от подписване на нова полица всяка година

 

 

Застраховка „Имуществена защита“

Покритие

 • Пожар, мълния, експлозия 
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие на застрахователно събитие
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение и падане на дървета или клони

 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Земетресение
 • Щети в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации, както и в резултат на аварии на спринклерни/пожарогасителни инсталации

 • Увреждане от удар от транспортно средство или животно
 • Вандализъм, включително злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж
 • Други

Характеристики

Предмет на застраховката

Икона
 • Недвижимо имущество
 • Движимо имущество, в случай че то е одобрено за обезпечение по ипотечния кредит

Срок

Икона

Застраховката се сключва до погасяване на ипотечния кредит.

Допълнително покритие

Икона

Кражба чрез взлом или опит за такава на движимо имущество, само ако то е одобрено за обезпечение по кредита.

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени. Застрахователната сума се определя по избор на клиента и е равна на една от следните възможности:

 • Действителната стойност на имота
 • Сумата на всички непогасени парични задължения по кредита

Сключване на застраховката

Застраховка „Имуществена защита“ може да сключи всеки клиент на УниКредит Булбанк с ипотечен кредит.

За целта посетете най-удобния за вас клон на банката.