Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

Купете желания от вас имот с помощта на ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната.

 • Финансиране на български граждани без постоянно местоживеене в страната
 • Без такса предсрочно погасяване, след първата година от срока на кредита
 • Без такса за издаване на ипотечен сертификат
 • Не се изисква застраховка „Живот“ на кредитоискателя
 • Вноска спрямо вашите възможности и предпочитания
 • Бърз отговор при кандидатстване

ЗАЯВЕТЕ

Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

Промо

Лесно е да живеем в енергийно ефективна сграда

Специална лихвена отстъпката при закупуване на жилище в сграда с енергийна ефективност клас А или по-висок.

Научете повечеза Промо

Характеристики

Размер на финансиране

Икона

До 70% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

Икона
 • Финансиране на покупка на жилищен недвижим имот
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

Икона

До 25 години

Валута

Икона

Лева или евро

Лихвен процент

Икона

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута  – ИСДД за лева, EURIBOR за евро.

Вид вноски

Икона

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

Икона
 • Ипотека на имот
 • Финансови обезпечения
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Депозит на 3 погасителни вноски по сметка в банката

Честота на погасяване

Икона

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Икона

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Икона

По преценка на кредитополучателя

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Кандидатстване

Заповядайте в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.
 4. В последствие се извършва оглед на имота и се изготвя пазарна оценка, която се заплаща от кредитоискателя.
 5. Искането за кредит се разглежда от банката.
 6. При одобрение се сключва договор за кредит и се заплащат съответните такси.

Допълнителни продукти