Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка при пътуване

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, нерядко обаче то може да е съпътствано и от непредвидими събития. Бъдете подготвени и си осигурете спокойствие по време на пътуване в чужбина по работа или за развлечение, получавайки:

 • Богат избор от покрития и застрахователни суми според вашите потребности
 • Денонощно съдействие при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина
 • Бързо и лесно дистанционно сключване на застраховката

Заявете

Застраховка при пътуване

Покрития в зависимост от избраната застраховка

 

 • Смърт от злополука
 • Загубена или трайно намалена над 50% работоспособност от злополука в чужбина
 • Спешни медицински разходи, вследствие от злополукa или заболяване
 • Медицински разноски, вследствие от епидемично или пандемично заболяванe (COVID)
 • Дневни пари за болничен престой, вследствие на злополука или заболяване
 • Гражданска отговорност за имуществени и неимуществени вреди
 • Спешно зъболечение
 • Закъсняла доставка (мин. 6 часа) или загуба на багаж
 • Медицинско транспортиране
 • Репатриране на тленни останки
 • Спешно пътуване на член на семейството, дете
 • Отмяна на полета
 • Забавяне на полета с повече от 4 часа
 • Настаняване в хотел по спешност

Характеристики

 

Предмет на застраховката

Икона

Спокойствие и защита при пътуване в чужбина. Продуктът покрива нуждите от спешна помощ на пътуващите по време на престоя им в чужбина, като осигурява над 20 застрахователни покрития на територията на целия свят.

Срок

Икона

Еднократната застраховката не покрива пътувания, надвишаващи 15/62/92 последователни дни в зависимост от избрания пакет. Не се допуска сключването на последователни полици за едно и също лице с цел получаване на по-дълъг застрахователен период от упоменатия.

Активиране

Икона

Застрахователният период започва от 00:00 часа на датата на отпътуване и приключва в 24:00 часа на датата на връщане, както е посочено в полицата.

Застраховката се сключва задължително преди отпътуване от България. Не се осигурява застрахователно покритие за полици, сключени след започване на пътуването.

Заплащане на застраховка

Икона

Застрахователната премия се заплаща задължително преди началото на пътуването.

Териториално покритие

Икона

Годишната застраховка предоставя медицинско покритие за цял свят с изключение на България. Покритието прекъсване на пътуване при годишна застраховка важи за цял свят включително България.

Еднократната застраховка предоставя покритие според избран обхват:

- в страните от Европа, страните от Средиземноморския басейн, Канарски острови, остров Мадейра и Руска федерация – при избран обхват „Европа“;

- в цял свят следва да се избере обхват „Световна вкл. САЩ и Канада“;

- в цял свят с изключение на САЩ и Канада – при избран обхват „Световна без САЩ и Канада“

- Не може да се предостави покритие или помощ за територията на България, както и в страни, в които се провеждат активни военни действия или страни, посочени като изключени от застрахователя /напр. Северна Корея/

Как да сключа застраховка?

Travel-insurance-Icons-1.png

Изберете своята застраховка.

Travel-insurance-Icons-2.1.png

Посочете период и брой на пътуващите.

Travel-insurance-Icons-3.png

Потвърдете избраната оферта и сключете онлайн.

 

Заявете