Структурирани продукти

Предлагаме различни структурирани продукти, чрез които можете да се възползвате от потенциала на финансовите пазари, инвестирайки в различни класове активи.

Структурираните продукти на УниКредит Булбанк осигуряват ниво на сигурност и възможност за по-висока доходност чрез инвестиции на финансовите пазари.