Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционно посредничество

УниКредит Булбанк предлага инвестиционно посредничество при търговия с финансови инструменти (акции, облигации и други).

Услугата е предназначена за дружества и физически лица, които се интересуват от инвестиции във финансови инструменти, търгувани на финансови регулирани и нерегулирани пазари (OTC).

Банката предоставя широк достъп до местните и световните финансови пазари. Като част от голяма международна група, предлагаме ефективен и прозрачен инвестиционен процес.

 

 

Инвестиционно посредничество

Български капиталов пазар

Банката притежава пълен лиценз за инвестиционен посредник и предлага сделки, които могат да се извършват директно с клиента, както и брокерски услуги

Международен капиталов пазар

УниКредит Булбанк е лицензиран инвестиционен посредник и предлага сделки, сключвани директно с клиента и посредничество при търговия с ценни книжа

Репо сделки

Договор за финансово обезпечение, при което се прехвърлят ценни книжа/финансови инструменти, като се фиксира бъдещ момент и цена на обратно изкупуване

Регистрационен агент

УниКредит Булбанк е лицензирана да издава дубликати на депозитарни разписки, да извършва процедури по унаследяване и дарения