Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сметки и депозити

Сметки и депозити

Сметки и преводи

Предлагаме на своите клиенти сметки в местна валута, както и сметки в различни чуждестранни валути. Клиентите ни имат достъп до опита ни в областта на банкови преводи във всички видове валути до/от страни в целия свят посредством широката ни кореспондентска мрежа.

Покупко-продажба на валута

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия.

Конфиденциалност

Клиентите на Частно банкиране се ползват с най-високо ниво на конфиденциалност и дискретност относно авоари и финансови операции.