Сметки и депозити

Сметки и преводи

Ние осигуряваме богата гама от спестовни, разплащателни и депозитни сметки с гъвкави срочности. Клиентите ни имат достъп до опита ни в областта на банкови преводи във всички видове валути до/от страни в целия свят посредством широката ни кореспондентска мрежа.

Покупко-продажба на валута

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия.

Конфиденциалност

Дискретността е неразделна част от модела ни на обслужване. Клиентите на Частно банкиране се ползват с пълно ниво на конфиденциалност що се касае до своите авоари и финансови операции.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл