Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансови пазари и инвестиционно посредничество

УниКредит е водеща европейска институция, която предоставя възможност на клиентите си финансови институции да управляват финансовите си рискове – валутни, лихвени или стокови.

Устойчивото ни присъствие в държавите от Централна и Източна Европа ни поставя в позиция на първокласен източник на ликвидност в местни валути, предлагайки конкурентни ценови условия в целия регион.

Благодарение на широкото си присъствие, ние съчетаваме отличното познаване на местния пазар с глобалния опит и достъп до международните пазари на УниКредит Груп.

 

 

Финансови пазари и инвестиционно посредничество

Финансови пазари и услуги

УниКредит Булбанк предлага услуги на финансовите пазари, като покупко-продажба на валута и управление на финансовия и валутен риск.

Инвестиционно посредничество

Инвестиционно посредничество при търговия с финансови инструменти (акции, облигации и други).

Попечителски услуги

Попечителски и депозитарни услуги на български и чуждестранни клиенти при инвестиции в ценни книжа в България и на над 50 чуждестранни пазари.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.