Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Проектно и структурно финансиране

Финансиране на самостоятелен бизнес цикъл на проектно дружество.

Финансират се големи, сложни и скъпи съоръжения, като например електроцентрали, химически заводи, мини, петролна и газова промишленост, транспортна инфраструктура и др.

Проектът обикновено се разработва от отделно търговско дружество (Special Purpose Vehicle, SPV), с или без ограничени средства на спонсора.

Решението за отпускане на такъв кредит се базира на бъдещите парични потоци на проектното дружество.

Проектно и структурно финансиране

Предимства

  • Гъвкавост Кредитът се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества.
  • Публични и финансови институции, които имат необходимост от финансиране на голям инвестиционен проект.

Обезпечение

Проектните активи, дялове и приходи обикновенo са заложени като обезпечение в полза на кредиторите. Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти