Правна информация

Условия за ползване

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на УниКредит Булбанк АД с всички запазени права и законни последици.

 

Поверителност

УниКредит гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн или по електронна кореспонденция.

Политика за употреба на бисквитки

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация.

Данъчен закон за чуждестранните сметки FATCA

FATCA възпира случаите на избягване на плащането на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън САЩ.

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

MiFID цели да постигне преимущества за финансовите инвестиционни пазари, подобни на онези, които единният Европейски пазар се стреми да осигури.

Гарантиране на влогове

ФГВБ е създаден с цел да гарантира влоговете в банките, като по този начин поддържа доверието в банковата система.