Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Правна информация

Правна информация

Условия за ползване

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на УниКредит Булбанк АД с всички запазени права и законни последици.

 

Поверителност

УниКредит гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн или по електронна кореспонденция.

Политика за употреба на бисквитки

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация.

Регламенти

Информация за Данъчен закон за чуждестранните сметки FATCA, Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) и Регламент № 648/2012 (EMIR).

Реформи на бенчмарковете

Съдържание за настоящото разбиране за прехода към IBOR.

Декларация за достъпност

Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения.