Сметки

Сметките в УниКредит Булбанк дават разнообразни възможности на малките фирми. 

Набирателна сметка

Сметка за набиране на учредителен капитал или за увеличаване капитала на вече регистрирани юридически лица.

Разплащателна сметка

Разплащателни сметки в български лева и множество световни валути за вашия бизнес.

Специални сметки

Банкови сметки със специални параметри.