Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Набирателна сметка

Сметка предназначена за лица, които искат да регистрират дружества или да увеличат капитала на вече регистрирани.

Набирателна сметка

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Предимства

  • Можете да откриете набирателна сметка във всеки клон на банката.

  • Осигурявате капитала чрез вноска на каса или с банков превод.

  • Без такса за закриване при откриване на разплащателна сметка в УниКредит Булбанк.

За кого е предназначена

Набирателна сметка

  • Акционерно дружество

  • Еднолично акционерно дружество
  • Командитно дружество с акции

Сметка за съхранение на капитал/дарение

  • Дружество с ограничена отговорност
  • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  • Сдружения с нестопанска цел/фондации

Допълнителни продукти