Превод на работни заплати

Улеснете изплащането на заплатите, намалете разходите си и си осигурете доволни служители с услугата „Превод на работни заплати“ на УниКредит Булбанк.

Предимства

  • Намаляване на разходи и пестене на време.
  • Незабавно отразяване на изплатената заплата по сметката на служителите, когато тя е в УниКредит Булбанк.
  • Бързо и лесно плащане през Булбанк Онлайн.

Преференциални условия

Възползвайте се от комплексно банково обслужване за служителите на фирмата при преференциални условия:

  • Потребителски кредити в лева - само срещу представяне на лична карта и отговор до 2 часа.
  • Включване в програма „Модула", която им позволява сами да комбинират пакет от необходимите им банкови продукти и услуги.
  • Получаване на овърдрафт, дебитни и кредитни карти - с максимални размери на кредитния лимит до 5 нетни работни заплати и пазаруване с отстъпки в над 622 търговски обекта.
  • Жилищни кредити - финансиране до 85% от оценката на имота, при облекчена процедура и безплатен ипотечен сертификат с валидност 6 месеца.