Виртуален ПОС терминал

Виртуалният ПОС терминал дава възможност да се извършват плащания с местни и международни карти през интернет, посредством вашия уеб сайт. Предложете на клиентите си сигурен, удобен и модерен начин на плащане на стоки или услуги, предлагани във вашия онлайн магазин.

Характеристики

Плащанията се гарантират посредством системите за сигурност “Verified by Visa” на Visa Europe и “MasterCard Secure Code” на MasterCard Worldwide, които осигуряват онлайн идентифицирането на картодържателя, извършващ плащането чрез секретна парола и по този начин дават изрично доказателство за покупката.


Валута на сметката

Лева, евро, щатски долари

Срок за заверка на плащанията

До 3 работни дни

Приемане на трансакции

С карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro

Авторизация

Извършва се незабавна авторизация на всяко заявено плащане в реално време.

Проверка

Възможност за проверка в реално време на статуса на всеки опит за плащане по конкретна клиентска поръчка.

Сторниране на плащане

Възможност търговецът да сторнира частично или изцяло сумата на успешно направената поръчка.

Дежурен център

24 часов/7 дневен дежурен център за обслужване и връзка с търговци.

Параметри Такси
Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, MasterCard и Maestro карти, издадени от банки в България и ЕИП*  1,20% за дебитни/предплатени карти
1,60% за кредитни карти
1,80% за бизнес карти
 
Финансови параметри за Visa, V PAY, Visa Electron, MasterCard и Maestro карти, издадени от банки извън ЕИП* 
* (ЕИП - Европейското икономическо пространство)
1,80% за дебитни/предплатени карти
1,80% за кредитни карти
2,00% за бизнес карти 
 
Годишна такса за обслужване на ПОС терминала 166.67 лв. (облагаема с ДДС)
Извлечение по имейл за търговец Без такса

Допълнителни функционалности

Подходяща за търговски дейности като:

 • Изплащане на печалби от залагания
 • Изплащане на обезщетения по застрахователни полици
 • Изплащане на печалби от инвестиционни посредници
 • Не по-късно от 30 дни от датата на трансакцията

Чрез допълнително разработена функционалност на сайта на търговеца.

Подходяща за търговци със следните дейности:

 • Резервации за Рент-а-кар/ Хотел/ Самолетни билети
 • Продажба на ваучери

Кандидатстване

Кой може да кандидатства?

Виртуалният ПОС терминал е подходящ за юридически лица, които притежават:

 • Активен интернет сайт
 • Данъчна регистрация на територията на Република България
 • Необходимите лицензи и разрешителни за извършване на дейност по местното законодателство – напр. туристическа агенция, застрахователен брокер, инвестиционен посредник и др.

Какво е необходимо?

 • Да се подаде Искане в клон на УниКредит Булбанк и ако е необходимо да се открие разплащателна сметка.
 • Да се предостави счетоводен баланс и ОПР за последния счетоводно-отчетен период или Годишна данъчна декларация.