Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Съобщение за клиенти - нова версия на техническата документация на БОРИКА АД

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 10.10.2022
  • Проверка икона в сила от 01.08.2023
  • Текст файл икона Електронни услуги, Съобщение за клиенти

Съобщение за клиенти - нова версия на техническата документация на БОРИКА АД

 Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че за всички клиенти с виртуално терминално ПОС устройство, е налична нова версия на техническата документация на БОРИКА  АД за обработка на плащания с платежни карти чрез, която се цели увеличаване на сигурността при плащане, най-вече за трансакциите с участие на токени.  
Актуалната версия на документа основно засяга изискванията към въведения нов метод за подписване - MAC_GENERAL. В пресмятането на подписа както на заявката, така и на отговора, връщан от БОРИКА  АД, се включва поле MERCH_TOKEN_ID, като за операциите, при които не участва токен, то се замества със знак "-" (един байт 0x2D) в символния низ за подписване. Кратко описание на промените по документацията е налично по-долу.


В срок до 01.08.2023 г. е необходимо да организирате от Ваша страна техническа актуализация относно въведения нов метод за подписване - MAC_GENERAL. 
След запознаване с горепосочената документация и при въпроси, можете да се свържете с нас по имейл на: 4EtvqqpsuAVojDsfejuHspvq/CH

УниКредит Булбанк ви пожелава бъдещи успехи в работата и ползотворна съвместна дейност!