Застраховки към кредити

Със застраховки към кредити защитавате вас, близките ви и вашето имущество в случай на неблагоприятни събития.

Застраховка „Кредитна протекция“

Застраховка „Кредитна протекция“ защитава вас и близките ви в случай на неблагоприятни събития, свързани с вашето здраве и работоспособност.

Застраховка „Имуществена защита“

Застраховка „Имуществена защита“ е преференциален продукт за клиенти на УниКредит Булбанк с ипотечни кредити, с който защитавате вашето имущество.