Директна инвестиция

Директни инвестиции във взаимни фондове Amundi Group. Доверете ни инвестиционните си планове. Средствата ви ще се управляват от лидера на пазара на инвестиционни продукти в България Amundi Asset Management.

ЗАПИТВАНЕ

Предимства

 • Достъп до инвестиционни средства с високо качество при ниска сума на вложението. 
 • Закупуване на дялове от кошница, включваща акции и облигации на множество компании в различни сектори и места по света.
 • Прозрачност при управлението на инвестициите. 
 • Диверсификация на риска.
 • Висока ликвидност на средствата.
 • Възможност за реализация на вашите житейски планове с придобитите от инвестицията средства.
 • Необлагаема капиталова печалба от инвестиции във взаимни фондове.

Характеристики

Изберете стратегия на инвестиране в съответствие с вашите желания.

Фондовете са съставени от подфондове с различни инвестиционни стратегии и могат да предложат решение за различна финансова цел. Всеки подфонд има различен потенциал за доходност и рисков профил (от консервативен до динамичен). Нека Вашите средства се възползват от потенциала за растеж на международните капиталови пазари.

 

Минимална сума за първоначална инвестиция

500 евро/ щатски долари

Такси

Първоначалната такса зависи от избрания фонд. За повече информация, попитайте Вашия банкер в УниКредит Булбанк.

Валута

Щатски долари или евро

Минимална сума за всяка следваща инвестиция

150 евро/ щатски долари

Времеви хоризонт на спестяване

Дългосрочен


Фондът се предлага на местни и чуждестранни физически и юридически лица (с изключение на граждани на САЩ и на дружества, в капитала на които участват граждани или фирми на САЩ).

Amundi Asset Management

Целта им е да осигури инвестиционни решения за широк кръг от инвеститори. Поставят клиента на първо място, за да създадат дългосрочна и базирана на взаимно доверие връзка.

Управление, продажба и дистрибуция на взаимни фондове и алтернативни инвестиционни програми. Amundi Asset Management управлява над 1.7 трилиона евро към 31.03.2021 в повече от 160 фонда и присъстват в 37 страни и на всички капиталови пазари.

Получава награда от Financial News за най-добро дружество за управление на активи в света за 2017 година.

История

Amundi Asset Management има над 80 години опит в предлагането и управлението на взаимни фондове. Първият взаимен фонд на Pioneer Investments, Pioneer Fund - създаден през 1928 г., е един от четирите най-стари фонда в САЩ.

Amundi Asset Management в България

Pioneer Investments, вече част от Amundi Group е първото чуждестранно дружество за управление на активи, което предлага инвестиционни продукти в България в сътрудничество с УниКредит Булбанк.

В България се предлагат ценни книжа (единици) на регистрираните в Люксембург фондове на Amundi Group. Те се състоят от няколко под-фонда и са фонд тип „чадър” - дават възможност на инвеститорите да избират между една или повече инвестиционни цели чрез инвестирането в един или повече под-фондове.

Фондове Amundi Group

Фондовете на Amundi Group са регистрирани в Люксембург и допуснати до публично предлагане съгласно Директивите на Европейския съюз.

В България се предлагат единици от клас А, недистрибутивни (неразпределящи дивидент) и дистрибутивни (разпределящи дивидент) в евро и/или щатски долари в следните под-фондове:

 

 • Под-фондове в акции
 • Под-фондове в облигации
 • Под-фондове „Пълна възвръщаемост“
 • Краткосрочни под-фондове
 • Балансиран фонд
 • Пълен глобален капиталов растеж
 • Руски акции
 • Фондове от европейски акции
 • Фондове от световни акции
 • Фондове от американски акции
 • Кеш фондове
 • Протект 90
 • CPR фондове

Информация за всички фондове и техните проспекти са достъпни на официалния сайт на Amundi Asset Management.

Инвестиране във взаимни фондове

Подробна информация за фондове Amundi Group и възможностите за инвестиране можете да получите:


Предупреждение за риск

Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възвърнат пълния размер на вложените средства. 

Дистанционен процес:

 • Лесно и без посещение в банката
 • Попълнете кратка онлайн форма
 • Наш експерт ще се свърже с вас, за да отговори на всичките ви въпроси
 • Завършете процеса напълно дистанционно

Заявете сега

Банката осъществява дейности по поддистрибуция на акции/ дялове от Фондовете на основание на договор, сключен с Амунди Чешка Република Управление на Активи А.С. (Amundi Czech Republic Asset Management, A.S.), дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Чехия, което, на свой ред, е определено от Управляващото дружество за дистрибутор на акции/ дялове от Фондовете.


 

 

Сходни продукти

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл