Универсален ипотечен кредит

Когато имате нужда от по-голяма сума, възползвайте се от универсален ипотечен кредит с гъвкав план за погасяване.

 • Финансиране на текущи потребности без представяне на разходооправдателни документи
 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита
 • Вноска спрямо вашите възможности и предпочитания
 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита

Характеристики

Размер на финансиране

До 70% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение

Цел

 • Финансиране на текущи потребности на физически лица
 • Покупка на офис, магазин или гараж (в случай че гаражът не е към жилищен имот)
 • Рефинансиране на кредити с аналогични параметри

Срок

До 25 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута  – ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност 

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на имот
 • Финансови обезпечения
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Застраховка „Живот” на кредитоискателя

Честота на погасяване

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да

Тарифа

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Кандидатстване

Изпратете запитване

Изпратете онлайн запитване след изчисление на месечната вноска от калкулатора по-горе.


Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

При кандидатстване в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Осигурете експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, присъстващ в одобрен от кредитора списък.
 4. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече