Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Универсален ипотечен кредит

Имате нужда да закупите различен имот, да рефинансирате свои задължения в едно, или да платите образованието на детето си, възползвайте се от универсален ипотечен кредит.

 • Възможност за избор на целеви или нецелеви кредит
 • Възможност за финансиране без представяне на разходооправдателни документи

 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита
 • Бърз отговор при кандидатстване

ЗАЯВЕТЕ

Универсален ипотечен кредит

Характеристики

Размер на финансиране

Икона

До 70% от пазарната оценка на имота при пълна отговорност и до 60 % от пазарната оценка на имота при огрнаичена отговорност

Цел

Икона
 • Финансиране на текущи потребности на физически лица
 • Покупка на офис, магазин, гараж (в случай че гаражът не е към жилищен имот), земя и др.
 • Строителство, ремонт и довършителни работи

 • Рефинансиране на кредити с аналогични параметри

Срок

Икона

До 25 години в зависимост от целта

Валута

Икона

Лева или евро

Лихвени проценти

Икона

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута  – ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност 

Вид вноски

Икона

Анюитетни вноски или равни месечни вноски по главница

Обезпечение

Икона
 • Ипотека на имот
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Застраховка „Живот” на кредитоискателя

Честота на погасяване

Икона

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Икона

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Икона

Да

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

Текст файл икона Тарифа

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Кандидатстване

Заповядайте в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Осигурете експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, присъстващ в одобрен от кредитора списък.
 4. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти