Универсален ипотечен кредит

Когато имате нужда от по-голяма сума, възползвайте се от универсален ипотечен кредит с гъвкав план за погасяване.

 • Финансиране на текущи потребности без представяне на разходооправдателни документи
 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита
 • Вноска спрямо вашите възможности и предпочитания
 • Бърз отговор при кандидатстване
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита

Характеристики

Размер на финансиране

До 70% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение

Цел

 • Финансиране на текущи потребности на физически лица
 • Покупка на офис, магазин или гараж (в случай че гаражът не е към жилищен имот)
 • Рефинансиране на кредити с аналогични параметри

Срок

До 15 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута  – ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност 

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на имот
 • Финансови обезпечения
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Застраховка „Живот” на кредитоискателя

Честота на погасяване

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да

Тарифа

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Кандидатстване

Заповядайте в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Осигурете експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, присъстващ в одобрен от кредитора списък.
 4. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече