Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховане

Защитете себе си, близките ви и вашето имуществото.

Застраховане

Спестовни и инвестиционни застраховки

Осигурете спокойствие и реализирайте добра доходност за вас и вашите близки, като спестявате и инвестирате вноските по застраховките си.

Застраховки към кредити

Със застраховки към кредити защитавате вас, близките ви и вашето имущество в случай на неблагоприятни събития.

Застраховки към карти и сметки

Застраховайте вашата дебитна или кредитна карта и вещите, които носите с нея, срещу непредвидени събития.

Застраховки за дома

Защитете имуществото си. Продукт, създаден от ЗАД Алианц България специално за притежатели на сметки в УниКредит.

Онлайн застраховка при пътуване в чужбина

Вземете онлайн застраховка помощ при пътуване в чужбина от УниКредит Булбанк и Алианц Партнерс и се погрижете за спокойствието си по време на целия престой