Застраховане

Защитете себе си, близките ви и вашето имуществото.

Спестовни и инвестиционни застраховки

Осигурете спокойствие и реализирайте добра доходност за вас и вашите близки, като спестявате и инвестирате вноските по застраховките си.

Застраховки към кредити

Със застраховки към кредити защитавате вас, близките ви и вашето имущество в случай на неблагоприятни събития.

Застраховки към карти

Застраховайте вашата дебитна или кредитна карта и вещите, които носите с нея, срещу непредвидени събития.

Ежедневни застраховки

Защитете имуществото си. Продукт, създаден от Дженерали Застраховане специално за притежатели на сметки в УниКредит.