Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитни карти

Разполагайте със своите средства 24/7 от всяка точка на света. Удобен начин за плащане на POS терминали, комунални услуги и други редовни плащания.

Кредитни карти

Mastercard Gold

5 000 до 60 000 BGN
Кредитен лимит
1,30 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
Без Годишна такса за първата година, след това намалена на 50 лв. при дигитално подписан договор

 • Fast Track
 • от Mastercard Worldwide и Mastercard Premium
 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване и злополука”.

покажи още Икона за стрелка надолу

Mastercard Platinum

30 000 до 100 000 BGN
Кредитен лимит
1,30 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
Без такса за 1г. при дигитално подписан договор

 • на летище София, Виена, Истанбул, Белград и Скопие
 • Максимална защита при използване на картата на всички банкомати и ПОС терминали.
 • Дигитализация на картата - възможност за добавяне в Apple Wallet и дигитален портфейл за Android.
 • Fast Track
 • Безплатна застраховка “Помощ при пътуване и злополука”.

покажи още Икона за стрелка надолу

VISA Gold

5 000 до 60 000 BGN
Кредитен лимит
1,60 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
50 евро

 • Преференциален досртъп до бизнес салон „Aspire“ на летище София и при намалени цени до „Vienna“ и „Sky“ на летище Виена.
 • Възможност за добавяне в Apple Wallet, Google Wallet и Дигитален портфейл за Huawei.

VISA Platinum

30 000 до 100 000 BGN
Кредитен лимит
1,60 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
100 евро

 • Преференциялни достъпи до бизнес салон „Aspire“ на летище София и до „Vienna“ и „Sky“ на летище Виена.

Mastercard Standard

500 до 10 000 BGN
Кредитен лимит
1,60 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
25 евро
Годишна такса

 • Минимална погасителна вноска - 3% от разрешения кредитен лимит
 • Гратисен период до 45 дни за покупки на ПОС терминал

VISA Classic

500 до 10 000 BGN
Кредитен лимит
1,60 % на месец
Лихвен процент Помощ икона подсказка
25 евро
Годишна такса

 • Гратисен период до 45 дни за покупки на ПОС терминал
 • Минимална погасителна вноска - 3% от разрешения кредитен лимит.

Карти, преустановени от издаване