Депозити

Съхранете свободните си средства с депозитните решения за вашия бизнес.

Срочен депозит

Решение за съхранение на свободни средства в лева или чуждестранна валута.