Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Host-to-Host

Вашата ERP система във взаимодействие с Булбанк Онлайн.

Host-to-Host

Какво е Host-to-Host?

Host-to-Host е функционалност за пакетни плащания през услугата Булбанк Онлайн чрез API интеграция с клиентски ERP системи. Услугата представлява възможност за клиенти юридически лица да нареждат група от изходящи преводи в лева и/или валута през Онлайн банкирането си от УниКредит Булбанк, включително бюджетни и СЕБРА плащания, използвайки за целта собствената си счетоводна система.

Какви са ползите?

H2H (Host-to-Host) позволява на Вас - нашите клиенти юридически лица:

 

  • Да интегрирате вашите ERP системи директно с Булбанк Онлайн, за да подавате платежни нареждания и да изтегляте извлечения във формат SWIFT MT940 автоматично.
  • Да достъпвате  всички налични формати на плащане в Булбанк Онлайн, а форматът MT940 е същият като стандартния формат за електронни извлечения, който може да бъде достъпен чрез платформата.
  • Да избегнете препредаването на информация - файлът, съдържащ всички платежни нареждания, се прехвърля директно от ERP системата на клиента към Булбанк Онлайн чрез защитен канал за комуникация.
  • Да се възползвате от  автоматизирането на процесите, като зареждане на плащания и изтегляне на извлечения
  • Да интегрирате вашата ERP система в банковата, така че да съпоставя изцяло автоматично наредените плащания с информацията от извлечението по сметката.

Процесът на плащане следва вече установените в Булбанк Онлайн функционалности, осигуряващи високо ниво на сигурност. Всички плащания следва да бъдат прегледани от упълномощен служител на клиента и потвърдени с двуфакторна автентификация в Булбанк Онлайн, преди да бъдат обработени от банката.

Кой може да ползва усугата?

Host-to-Host функционалността в Булбанк Онлайн е предназначена за компании (юридически лица) със собствени специализирани ERP системи за управление на оперативната дейност.

Как да заявя?

За използване на функционалността Host-to-Host е необходимо:

 

  • Предварително вашата фирма да бъде абонирана за услугата Булбанк Онлайн.
  • Еднократно да посетите филиал на Банката и да попълните „Искане за Пакетни плащания през Булбанк Онлайн чрез API интеграция с клиентски ERP Системи“.

Каква е таксата?

При заявяване на достъп до услугата се заплаща еднократна такса от 200 лв. / 100 евро (облагаема с ДДС). Също така месечното обслужване и поддръжката на функционалността се таксува: 100 лв / 50 евро (облагаема с ДДС).