Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Документарно инкасо

Изберете сред различните услуги за документарно инкасо по внос и износ.

Документарно инкасо

Документарно инкасо по износ

Обработка на документи по износа, в съответствие с получени от износителя писмени инструкции и тяхното изпращане до банката на чуждестранния купувач

Документарно инкасо по внос

Предаване на набор от търговски документи на вносителя, изпратени от банката на чуждестранния доставчик или директно от него