Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Зелени решения за малкия и средния бизнес

Инвестиционни кредити за покупка, ремонт и изграждане на зелени активи с преференциална цена и облекчени условия за обезпечаване.

Зелени решения за малкия и средния бизнес

Предимства

 • Без ограничения в размера на кредита
 • Независима професионална експертиза за ефекта от планираната инвестиция
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Специална отстъпка от лихвата, отстъпка от Комисионни и такси
 • Облекчени изисквания за обезпечения, възможност за включване в гаранционни инструменти

За какво може да използвате кредита?

 • Съоръжения за рециклиране
 • Пречиствателни станции за отпадни води
 • Слънчеви панели на покриви на офис/производствена сграда
 • Енергийни отоплителни системи
 • Водонагревателни екологично ефективни системи
 • Ремонтни дейности (нова дограма, изолация на стени, покриви, подове)

Често задавани въпроси

Да, УниКредит Булбанк АД предлага на своите клиенти оборотни кредити с цел финансиране на ДДС към инвестицията.

Използването на гаранционен инструмент InnovFin е вариант за кредитиране на иновативни и ориентирани към изследователска и развойна дейност компании. Приложима е и "Директна гаранция COSME", която предоставя възможност за финансиране и кредитиране на стартиращи и малки и средни компании .

Да, възможно е. Зелени инвестиционни кредити се отпускат за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) на база сключен договор с електроразпределително дружество. УниКредит Булбанк АД финансира както закупуването на фотоволтаични панели, така и необходимото оборудване, напр. инвентор, резервно захранване и други. Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня и води до намаляване на разходите за електроенергия. Това са основно малките и средни индустриални сгради с предимно дневно потребление.

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.