Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Електронни услуги

Технологични решения, които ви дават възможност за бързо и удобно управление на финансовите средства на вашия бизнес.

Електронни услуги

Онлайн и мобилно банкиране

Извършвайте различни видове операции и справки от собствения си компютър или телефон, без да се налага да посещавате банков клон.

e-Cash

Съвременно инсталационно приложение за електронно банкиране, което не изисква постоянна връзка с интернет

European Gate

Продукт за корпоративни клиенти, които желаят да се разпореждат по централизиран начин със сметките си в Групата УниКредит

Инфодирект

Възможност да следите всяко движение по вашите сметки с автоматични кратки съобщения и периодични извлечения