Кредитна линия за авансови плащания

Краткосрочен кредит до 12 месеца за финансиране потребностите от оборотен капитал, с предварително определено предназначение.

 

 

Предимства

  • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате по всяко време.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества
  • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от авансово финансиране на плащанията

Условия

Кредитът е с фиксиран размер, при фиксиран лихвен процент, договорен в деня на усвояване, и с фиксиран срок на всеки транш. Срокът на транша се определя предварително за всяко усвояване и не трябва да надвишава срока на кредита.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

  • Недвижими имоти
  • Движимо имущество
  • Парични средства
  • Ценности
  • Ценни книжа
  • Взаимни фондове
  • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти