Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Банкови гаранции

Издаване и авизиране на банкови гаранции за обезпечаване на задълженията по договор и ограничаване на риска.

Банкови гаранции

Издаване на банкова гаранция

Неотменяем ангажимент на да плати на бенефициента, в случай че наредителят не достави, не изпълни, не плати или не извърши други действия по договора

Авизиране на банкова гаранция

УниКредит Булбанк получава и авизира банкови гаранции, издадени от друга банка във ваша полза, за да удостовери автентичността на гаранциите