Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Авизиране на банкова гаранция

УниКредит Булбанк, в ролята на авизираща банка получава банкова гаранция, издадена от друга банка – гарант, която авизира на клиента – бенефициент по гаранцията, без всякакъв ангажимент по гаранцията. Ролята на авизиращата банка по получена гаранция се свежда до потвърждаването на нейната автентичност пред клиента - бенефициент по гаранцията и изпращане на евентуално искане за плащане по гаранцията, отправено от бенефициента.

Авизиране на банкова гаранция

Предимства

  • Получавате потвърждение за автентичността на получената гаранция,
  • Можете да получите експертно становище при предявяване на искове по гаранцията.

Важно: При договаряне получаването на банкова гаранция трябва да сте наясно с надеждността на гаранта, издаващ гаранцията.

Авизирането на банкови гаранции е регулирано съгласно Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване на Международната търговска камара в Париж, ако гаранцията изрично посочва, че е подчинена на тях.

Местните гаранции обикновено се издават на хартиен носител и изпращат директно до бенефициента, а не до обслужващата го банка. За ваше удобство и намаляване на риска се препоръчва тези гаранции да бъдат администрирани в УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Иск по дадена гаранция може да бъде предявен само в случай на неизпълнение на задълженията на партньора ви, обезпечени с тази гаранция.

Бихте могли на предварителен етап да се консултирате с експертите на УниКредит Булбанк. Може да поискате от вашия търговски партньор да нареди издаване на контра-гаранция в полза на УниКредит Булбанк, на базата на която банката ще издаде гаранция във ваша полза, при наличие на необходимите кредитни лимити.

Модул Търговско финансиране в Булбанк Онлайн

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Вход   научете повече

Допълващи продукти