Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Онлайн застраховка при анулиране на билет

Бъдете подготвени и си осигурете спокойствие при непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи ви да присъствате на събитие, концерт, театрална постановка или друго, получавайки:

  • Самостоятелна застраховка при покупка на билет за събитие напред във времето
  • Денонощно съдействие при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина
  • Онлайн сключванена застраховка, предоставена от УниКредит Булбанк и Алианц Партнерс

Изчислете цена

Онлайн застраховка при анулиране на билет

Покрития на застраховката

Със застраховка „Моята защита при анулиране на билет за събитие“ за концерт, театър или друг вид организирано събитие, получавате защита при:

 

  • Внезапно и неочаквано заболяване и/или инцидент, които водят до ограничаване на работоспособността.
  • Внезапно заболяване, инцидент или смърт на близък роднина.
  • Бременност на застрахованото лице.
  • Неочаквано прекратяване на трудовия договор на застрахованото лице от страна на работодателя и много други.

Характеристики

Предмет на застраховката

Икона

Застраховката осигурява покритие на възникнали разходи при анулиране на билет за организирано събитие – концерт, театрална постановка или друго.

Застраховката покрива сума, която няма да се възстанови от организатора на събитието, след настъпване на застрахователен случай, който възпрепятства присъствието на застрахованото лице.

Лимит

Икона

Максималната сума на билета е до 1500 лв.

Валидност

Икона

Застраховката е валидна за събития в цял свят.

Срок

Икона

Застраховката е валидна от сключването и приключва с началото на събитието освен ако:

  • Начална дата на събитието е след повече от 31 дни, считано от датата на сключване на застраховка;
  • Са резервирани до 3 дни, считано от датата на сключване на застраховката.

Цена на застраховката

Икона

Застрахователната премия е фиксиран процент (4%) от стойността на закупения билет.

Въпроси и отговори

 

Трябва да предоставите на застрахователя документите, свързани със застрахователно събитие, необходими за определяне и доказване на застрахователната претенция.

До размера на стойността на застрахования билет за организирано събитие, максимум до 1500 лева на билет.

Застрахователната премия се заплаща в пълен размер, веднага след сключване на застрахователната полица.

Срокът за изплащане на обезщетението е до 15 дни, считано от деня в който застрахованият е предоставил и последния изискуем от застрахователя документ. Сумата се възстановява по банков път.

Как да сключа застраховка при анулиране на билет?

travel-insurance-icons-1.png-150x150-q85-crop-subsampling-2-upscale.png

Изберете своята застраховка

travel-insurance-icons-21.png-150x150-q85-crop-subsampling-2-upscale.png

Попълнете период, брой на участниците и цена на билета

travel-insurance-icons-3.png-150x150-q85-crop-subsampling-2-upscale.png

Потвърдете избраната оферта и сключете онлайн

 

Изчислете цена