Плащания

Нареждания за касови или безкасови плащания и преводи. Незабавни и сигурни разплащания благодарение на професионално поддържаната разплащателна система.

Парични преводи

Банката приема нареждания за касови и безкасови плащания и преводи, и поддържа разплащателна система, гарантираща незабавни и сигурни разплащания.

Преводи в лева „Cash M превод“

Бързи и сигурни преводи в лева без необходимост от сметки. „Cash M превод“ е достъпен на банкомати на банката в цялата страна.

Комунални и периодични плащания „Bulbank Pay“

Bulbank Pay e удобна и надеждна услуга за извършване на комунални и периодични плащания през компютър, телефон или банкомат.

Чекове

Чекът е изпитано във времето средство за пренасяне на финансови средства, което дава сигурност по време на пътувания в страната и чужбина.