Имоти за продажба

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД, с решение на Управителния съвет с протокол 8/27.02.2019 г., обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица, съдържаща и начална тръжна цена.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес SfouBoeTbmftSFMAVojDsfejuHspvq/CH или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в София, ул. Гюешево 14 до УниКредит Булбанк АД, Управление „Сграден фонд и логистика“.

Адрес Имот Сграда, кв.м.           Земя            Начална тръжна цена, лв., без ДДС
Карнобат, ул. Макариополски 18 Столова с клуб - масивна сграда с РЗП 677.90 кв.м. и гараж с ЗП 40.80 кв.м. Имотът е със самостоятелен вход. 808 380 120 000
Стралджа, кв. Ямбол, парцел II, кв.125 Гараж 18 не 2 500
Сухиндол, ул. Христо Ботев 10

Триетажна сграда в дворно място с площ 860 кв.м. в УПИ XII - 568, кв. 11 по плана на гр. Сухиндол. Банката притежава част от сутерена

и втория етаж и целия трети етаж, заедно с 55.33% ид. части от общите части на сградата. РЗП на собствеността на Банката е 349.41 кв.м.

Входът на банката е общ с ДСК.

337.4 860 13 300
Старозагорски Минерални бани, ул. Ела 8 Почивна станция с площ 400 кв.м., разположена на петия етаж от пететажна сграда, построена върху общинска земя 400 не 76 452
Кърджали, ул. Сан Стефано 22 1/2 Част от масивна сграда, а именно партер и сутерен с гараж. 350 175 100 000
с. Дълбоки, местност Дъбрава, Обл. Стара Загора Земя и гора 0 90 009 51 000
Карнобат, местност Дренака Земеделска земя с площ 25963 кв.м., 3та категория,имот № 188, кв. 516 0 25 963 59 000
Девня, Повеляново, ул. Строител 19

Част от административна сграда, а именно: втори, трети и четвърти етажи, мазета No.1,3,5,6,8,9,10,

заедно със 75.41% идеални части от коридорите в мазетата и 75.41% идеални части от общите части на сградата

931 не 85 000
Сливен, ул. Раковски 23 Магазин с площ 178 кв.м. в едно със склад - офис с площ 44 кв.м. разположени на партерен етаж 222 не 180 000
Банско, ул. Пирин 5 Двуетажна масивна сграда 1 041.47 655 558 545
Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна 2 Масивна административна сграда на два етажа и сутерен със застроена площ 186.10 кв. м. на етаж и склад с площ 60.20 кв. м. 618.50 585 120 000
Якоруда, ул. Кирил и Методий 40 Части от триетажна масивна административна сграда 563.48 не 180 000
Елена, ул. Д-р Христо Момчилов 1

Масивна административна сграда, състояща се от два етажа и мази, със застроена площ 248 кв.м.

и масивен гараж със застроена площ 23 кв.м.

767 397 280 000
София, кв. Слатина, бл.75, партер Сутерен, първи и втори етаж със самостоятелен вход от седем етажна жилищна сграда, с РЗП 740.75 кв. м. Ползва се като складова база на Банката.  Два етажа, заедно със складово помещение на 103.20 кв.м., заедно с 25.42% ид. части от общите части на сградата. С право на строеж. 740.75 не 411 327
Чепеларе, ул. Хан Аспарух 2 Триетажна административна сграда 1263.48 450 735 000

Добрич, ул. Независимост 7

Административна сграда на три етажа.

1 159.00

250.00

720 000

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 115

Самостоятелен обект в 3-етажна сграда, който е разположен на три етажа и един подземен етаж.

1 072.00

не

1 645 600

София, бул. Цариградско шосе 133

Обектът е разположен на първи етаж в сградата на БИЦ ИЗОТ.

594.00

не

778 600

 

 

Обявени тръжни процедури

 

Имотите, обявени за публична продан от УниКредит Булбанк, вече са видими на онлайн портал – http://unicreditbulbank.imot.bg/