Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Имоти за продажба

Имоти за продажба

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес SfouBoeTbmftSFMAVojDsfejuHspvq/CH, или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в гр. София, ул. Гюешево №14 до УниКредит Булбанк АД, Управление на инвестиции - Сграден фонд.

Адрес Имот Сграда, кв.м.           Земя            Начална продажна цена, лв., без ДДС
Карнобат, ул. Макариополски 18 Столова с клуб - масивна сграда с РЗП 677.90 кв.м. и гараж с ЗП 40.80 кв.м., както и земя. Имотът е със самостоятелен вход. 808 380

200 000.00 

Стралджа, кв. Ямбол, парцел II, кв.125 Гараж 18 0

3 000.00

Сухиндол, ул. Христо Ботев 10

Триетажна сграда в дворно място с площ 860 кв.м. в УПИ XII - 568, кв. 11 по плана на гр. Сухиндол. Банката притежава част от сутерена и втория етаж, заедно с 55.33% ид. части от общите части на сградата. РЗП на собствеността на Банката е 349.41 кв.м. Входът на банката е общ с ДСК.

337.4 860

45 000.00

с. Дълбоки, местност Зимска кория, Обл. Стара Загора Широколистна гора (три самостоятелни поземлени имота) 0 68 910

80 000.00

Карнобат, местност Дренака

Поземлен имот​- ливада

0 25 963

65 000.00

Чепеларе, ул. Хан Аспарух 2 Триетажна административна сграда и земя 1263.48 450

900 000.00

Вълчи Дол, ул. 3-ти март 13 Недвижим имот, находящ се в жилищен блок /бивш банков офис/ - площ от 213 кв. м. и гараж с площ от 30 кв. м. 243.00 0 150 000.00 
Каварна, ул. Добротица 37 Част от партерен етаж и складово помещение с обща площ от 123 кв. м. /бивш банков офис/, находящ се в сграда с ид. №35064.501.973.3. 123.00 0 120 000.00 

 

Имотите, обявени за публична продан от УниКредит Булбанк, вече са видими на онлайн портал – http://unicreditbulbank.imot.bg/

Обявени тръжни процедури