Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Имоти за продажба

Имоти за продажба

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес SfouBoeTbmftSFMAVojDsfejuHspvq/CH, или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в гр. София, ул. Гюешево №14 до УниКредит Булбанк АД, Управление на инвестиции - Сграден фонд.

Адрес Имот Сграда, кв.м.           Земя            Начална тръжна цена, лв., без ДДС
Карнобат, ул. Макариополски 18 Столова с клуб - масивна сграда с РЗП 677.90 кв.м. и гараж с ЗП 40.80 кв.м. Имотът е със самостоятелен вход. 808 380

180 000

Стралджа, кв. Ямбол, парцел II, кв.125 Гараж 18 не

3 000

Сухиндол, ул. Христо Ботев 10

Триетажна сграда в дворно място с площ 860 кв.м. в УПИ XII - 568, кв. 11 по плана на гр. Сухиндол. Банката притежава част от сутерена

и втория етаж и целия трети етаж, заедно с 55.33% ид. части от общите части на сградата. РЗП на собствеността на Банката е 349.41 кв.м.

Входът на банката е общ с ДСК.

337.4 860

45 000

с. Дълбоки, местност Зимска кория, Обл. Стара Загора Широколистна гора (три самостоятелни поземлени имота) - нова продажна цена 0 68 910

75 000

Карнобат, местност Дренака Поземлен имот - нова продажна цена 0 25 963

65 000

Чепеларе, ул. Хан Аспарух 2 Триетажна административна сграда 1263.48 450

900 000

Кърджали, ул. Сан Стефано 22

1/2 Част от масивна сграда, а именно партер и сутерен с гараж. 

350.00

175.00

230 000

Вълчи Дол, ул. 3-ти март 13 Недвижим имот, находящ се в жилищен блок /бивш банков офис/ - площ от 213 кв. м. и гараж с площ от 30 кв. м. 243.00 0.00 150 000
Каварна, ул. Добротица 37 Част от партерен етаж и складово помещение с обща площ от 123 кв. м. /бивш банков офис/, находящ се в сграда с ид. №35064.501.973.3. 123.00 0.00 120 000
Старозагорски Минерални бани, ул. Ела 8   Почивна станция с площ 400 кв. м., разположена на петия етаж от пететажна сграда, построена върху общинска земя. 400 0 90 000

 

Обявени тръжни процедури

Имотите, обявени за публична продан от УниКредит Булбанк, вече са видими на онлайн портал – http://unicreditbulbank.imot.bg/