Нагоре икона Бутон за връщане към началото

За УниКредит

Система за управление

Система за управление

В УниКредит нашата корпоративна система за управление се основава на етика и прозрачност.

Акционери

Акционери

УниКредит е публично дружество с акции в свободно обращение, равняващи се на 100% от акциите.

Корпоративни органи и мениджмънт

Корпоративни органи и мениджмънт

В УниКредит възприехме „традиционната“ система за управление и контрол на групово ниво.

Вътрешен контрол, сделки и възнаграждения

Вътрешен контрол, сделки и възнаграждения

В УниКредит системата за вътрешен контрол на групово ниво се състои от правила, процедури и структури с няколко ключови цели.