Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Фондация УниКредит

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 40 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта.

Фондация УниКредит

UniCredit Foundation – Call for Europe: В подкрепа на детството

Програмата "UniCredit Foundation – Call for Europe 2021” с фокус Youth and Education

 

Победители в третото издание н Call for Europe: В подкрепа на детството

 

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 40 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта. По усмотрение на фондацията, може да бъдат допълнително подкрепени и други проекти. Даренията за избраните проекти ще бъдат направени директно от Фондация УниКредит към организациите.

Поради все още неприключилия цикъл за финансово отчитане, избраните нестопански организации от предишното издание на Call for Europe ще имат възможност да се включат, само ако са подготвили отчет за полученото финансиране.

Изисквания към проектите

Всички проекти, изпратени към Фондация УниКредит трябва да изпълняват следните условия:

 • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2019;

 • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи  (до 18 години);

 • Да се реализират в България;


Всяка организация може да кандидатства с не повече от един проект.

Организациите не се ограничават, но се насърчават да изпращат проекти с екологичен фокус.

Правила за участие

До 31 януари 2022 г. фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на dbmmgpsfvspqfAvojdsfejuhspvq/ch

След тази дата експертно жури от България, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор, ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Избраните проекти, които ще продължат, на втори етап ще трябва да предоставят всички документи, включително и описанието, на английски до два дни.

Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит. От тях ще бъдат избрани между до три проекта за финансиране.

На 15 април 2022 фондация УниКредит ще обяви своето решение и ще започне процес на подписване на договорите. Във всеки един момент УниКредит Булбанк или Фондация УниКредит си запазва правото да поиска допълнителни документи или разяснения.


Забележка: Всички изпратени по мейла документи не трябва да надхвърлят 3 MB. Ако документите са по-големи, трябва да се използва wetransfer.

Задължителна информация в кандидатурата

 • Описание на неправителствената организация, предлагаща проекта
 • Силна аргументация защо си струва Фондация УниКредит да подкрепи проекта
 • Детайлно описание на целите, които проектът цели да постигне
 • Описание на въздействието на проекта, включително: необходимостта, която инициативата адресира, продължителността, географския обхват, предвидените дейности
 • Описание на бюджета
 • Размер на исканото финансиране

Допълнителни документи

 • Копие от устава на нестопанската организация (алтернативно, само линк)

 • Копие от финансовия отчет на организацията за 2020 (алтернативно, линк)

 • Анти-корупционна декларация, подписана от законовия представител на организацията (приложен е образец на английски) прикачен документ


При необходимост, представители на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк си запазват възможността да изискат допълнителна информация от кандидатстващите организации.

Жури

 • Председател: Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк
 • Красимира Величкова, Директор, Български дарителски форум
 • Мария Брестничка, Координатор мрежа, Национална мрежа за децата
 • Анна Адамова, Програмен директор, Български център за нестопанско право
 • Екатерина Анчева, Директор Връзки с обществеността и комуникации, УниКредит Булбанк
 • Диляна Стоянова, Старши мениджър „Спонсорства и събития“, УниКредит Булбанк

Критерии за оценка

Най-добрите проекти ще бъдат избрани на база следните критерии:

 • Способността на проекта да адресира приоритети на общностите и социално-чувствителните теми

 • Способността на проекта да постигне максимално положително въздействие

 • Възможността проекта да има положително въздействие в средносрочен и дългосрочен план


Забележка: При идентифициран репутационен или друг вид риск УниКредит Булбанк си запазва правото да отхвърли определен проект.

Повече информация можете да получите от екипа на Call for Europe в България: dbmmgpsfvspqfAvojdsfejuhspvq/ch