Фондация УниКредит

 

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 30 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта.

 

UniCredit Foundation – Call for Europe: В подкрепа на детството

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 30 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта.

Фондация УниКредит ще осигури финансиране в общ размер на 30 хиляди евро за три проекта. Жури от експерти от фондацията ще определи размера на подкрепата за всеки проект. 

Дарението ще бъде направено директно от Фондация УниКредит към избраните проекти.

Поради все още неприключилия цикъл за финансово отчитане, избраните нестопански организации от първото издание на Call for Europe няма да имат възможност да се включат тази година в конкурса.

Изисквания към проектите

Всички проекти, изпратени към Фондация УниКредит трябва да изпълняват следните условия:

 • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2018

 • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи  (до 18 години)

 • Да се реализират в България

Всяка организация може да кандидатства с не повече от един проект.

Правила за участие

До 29 януари 2021 фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на dbmmgpsfvspqfAvojdsfejuhspvq/ch

След тази дата експертно жури, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит. От тях ще бъдат избрани между един и три проекта за финансиране.

На 15 април 2021 фондация УниКредит ще обяви своето решение и ще започне процес на подписване на договорите. Във всеки един момент УниКредит Булбанк или Фондация УниКредит си запазва правото да поиска допълнителни документи или разяснения.

Забележка: всички изпратени по мейла документи не трябва да надхвърлят 3 MB. Ако документите са по-големи, трябва да се използва wetransfer.

Задължителна информация в кандидатурата

 • Описание на неправителствената организация, предлагаща проекта
 • Силна аргументация защо си струва Фондация УниКредит да подкрепи проекта
 • Детайлно описание на целите, които проектът цели да постигне
 • Описание на бюджета
 • Размер на исканото финансиране
 • Описание на въздействието на проекта, включително: необходимостта, която инициативата адресира, продължителността, географския обхват, предвидените дейности

Допълнителни документи

 • Копие от устава на нестопанската организация (алтернативно, само линк)
 • Копие от финансовия отчет на организацията за 2019 (алтернативно, линк)
 • Декларация, подписана от законовия представител на организацията (приложен е образец на английски)
 • Анти-корупционна декларация, подписана от законовия представител на организацията (приложен е образец на английски)

Жури

 • Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк (председател)
 • Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум
 • Мария Брестничка, координатор мрежа в "Национална мрежа за децата
 • Анна Адамова, Програмен директор, Български център за нестопанско право
 • Диляна Стоянова, старши мениджър „Събития и спонсорства“ в УниКредит Булбанк
 • Екатерина Анчева, старши мениджър „Комуникации и корпоративна култура“ в УниКредит Булбанк

Критерии за оценка

Най-добрите проекти ще бъдат избрани на база следните критерии:

 • Способността на проекта да адресира приоритети на общностите и социално-чувствителните теми
 • Способността на проекта да постигне максимално положително въздействие
 • Възможността проекта да има положително въздействие в средносрочен и дългосрочен план

Забележка: При идентифициран репутационен или друг вид риск УниКредит Булбанк си запазва правото да отхвърли определен проект.

Повече информация можете да получите от екипа на Call for Europe в България: dbmmgpsfvspqfAvojdsfejuhspvq/ch