Фондация УниКредит

 

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк осигуряват 35 хиляди евро в подкрепа на благотворителни каузи, свързани с деца. Средствата ще бъдат разпределени между три проекта.

 

Над 70 проекта премериха сили в благотворителната инициатива на УниКредит в подкрепа на детството. Научете повече информация в Новини.


 

UniCredit Foundation – Call for Europe 2019: В подкрепа на детството

В съответствие със стратегическия си план, с настоящата инициатива Фондация УниКредит има за цел да подкрепи проекти, свързани с потребностите на децата.

 

Правила за участие

Фондация УниКредит ще осигури финансиране в общ размер на 35 хиляди евро за три проекта. Жури от експерти от фондацията ще определи размера на подкрепата за всеки проект. 

Дарението ще бъде направено директно от Фондация УниКредит към избраните проекти.

Изисквания към проектите

Всички проекти, изпратени към Фондация УниКредит трябва да изпълняват следните условия:

 • Да са предложени от организации, основани преди 31 декември 2017
 • Да са фокусирани върху потребностите на деца и подрастващи  (до 18 години)
 • Да се реализират в България

 

Всяка организация може да кандидатства с не повече от един проект.

Как да участвате?

До 24 февруари фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на dbmmgpsfvspqfAvojdsfejuhspvq/ch

На 26 февруари експертно жури, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор ще заседава и определи пет проекта, които ще продължат в надпреварата. Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит от представители на УниКредит Булбанк.

Задължителна информация в кандидатурата

 • Описание на неправителствената организация, предлагаща проекта
 • Силна аргументация защо си струва Фондация УниКредит да подкрепи проекта
 • Детайлно описание на целите, които проектът цели да постигне
 • Описание на бюджета
 • Размер на исканото финансиране
 • Описание на въздействието на проекта, включително: необходимостта, която инициативата адресира, продължителността, географския обхват, предвидените дейности

Допълнителни документи

 • Копие от устава на нестопанската организация (алтернативно, само линк)
 • Копие от финансовия отчет на организацията за 2018 (алтернативно, линк)
 • Сертификат, подписан от законовия представител на организацията
 • Анти-корупционна декларация, подписана от законовия представител на организацията

До 15 април 2020 Фондация УниКредит ще обяви трите проекта и размера на финансирането, което ще получат.

До 15 юни Фондация УниКредит ще преведе средставата.

Критерии за оценка

Най-добрите проекти ще бъдат избрани на база следните критерии:

 • Способността на проекта да адресира приоритети на общностите и социално-чувствителните теми
 • Способността на проекта да постигне максимално положително въздействие
 • Възможността проекта да има положително въздействие в средносрочен и дългосрочен план

При необходимост, представители на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк си запазват възможността да изискат допълнителна информация от кандидатстващите организации.