Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Спестявания и инвестиции

Вложете парите си в пенсионни фондове, финансови инструменти или валута и спечелете висока доходност. Спестовни планове с висока доходност в различни валути и избор на срок на погасяване.

Спестявания и инвестиции

Инвестиционни продукти Amundi

Спестявайте и реализирайте добра доходност с малки суми като инвестирате във взаимни фондове Pioneer. Осигурете си достойни старини с пенсионни фондове Алианц.

Пенсионни фондове Алианц

Осигурете си допълнително спокойствие и достойни старини с пенсионните фондове на УниКредит Булбанк и Пенсионноосигурително дружество Алианц България.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.

Инвестиционно посредничество

Високо качество при инвестиционно посредничество - покупко-продажба на финансови инструменти. Услуги на българския и международен капиталов пазар.

Финансови пазари и услуги

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път.

Уведомление - депозитари (CSDR)

Уведомление за съхранение на ценни книжа относно оповестяване на разходите и защита на клиенти, съгласно CSDR.

Уведомление - SRD II

Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.

Срочен депозит "Класика"

Срочен депозит „Класика“ от УниКредит Булбанк е спестовен продукт за влагане на свободни парични средства в национална или чужда валута.

Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.