Спестявания и инвестиции

Вложете парите си в пенсионни фондове, финансови инструменти или валута и спечелете висока доходност. Спестовни планове с висока доходност в различни валути и избор на срок на погасяване.

Инвестиционни продукти

Спестявайте и реализирайте добра доходност с малки суми като инвестирате във взаимни фондове Pioneer. Осигурете си достойни старини с пенсионни фондове Алианц.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.

Инвестиционно посредничество

Високо качество при инвестиционно посредничество - покупко-продажба на финансови инструменти. Услуги на българския и международен капиталов пазар.

Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Финансови пазари и услуги

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече