Спестявания и инвестиции

Вложете парите си в пенсионни фондове, финансови инструменти или валута и спечелете висока доходност. Спестовни планове с висока доходност в различни валути и избор на срок на погасяване.

Инвестиционни продукти Amundi

Спестявайте и реализирайте добра доходност с малки суми като инвестирате във взаимни фондове Pioneer. Осигурете си достойни старини с пенсионни фондове Алианц.

Пенсионни фондове Алианц

Осигурете си допълнително спокойствие и достойни старини с пенсионните фондове на УниКредит Булбанк и Пенсионноосигурително дружество Алианц България.

Спестовни сметки

Разполагате непрекъснато със своите средства, докато спестявате. Сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II.

Инвестиционно посредничество

Високо качество при инвестиционно посредничество - покупко-продажба на финансови инструменти. Услуги на българския и международен капиталов пазар.

Финансови пазари и услуги

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път.

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл