Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Управление на парични средства

УниКредит е водещ доставчик на транзакционни банкови услуги, специализирани за финансови институции.

Предлагаме широка гама от инструменти за управление на парични средства, електронно банкиране, търговско финансиране и попечителски услуги.

 

 

Управление на парични средства

Разплащания

УниКредит Булбанк дава възможност за извършване на касови или безкасови плащания, нареждане на банкови преводи във всички клонове на банката.

Сметки

УниКредит Булбанк предлага различни видове банкови сметки, които могат да бъдат открити във всeки клон на банката в страната.

Депозити

Възможност за депозиране на средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен срок при изгодни условия и гарантирана доходност.

Електронни услуги

Технологични решения, които ви дават възможност за бързо и удобно управление на финансовите средства на вашия бизнес.

Управление на ликвидност

Депозиране на средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен срок при изгодни условия и гарантирана доходност.

Банкови карти

Осигурете си независимост и мобилност с банковите карти на УниКредит Булбанк. Запознайте се с допълнителните ни услуги към карти!

Терминали

ПОС терминални решения и банкомати за вашия бизнес.

Кореспондентски банки

УниКредит Булбанк поддържа мрежа от над 1400 банки-кореспонденти по целия свят. Кореспондентската мрежа е ориентирана изцяло към потребностите на клиентите.

Документи за клиента

Запознайте се с основната информация и документи, които трябва да предоставите, за да бъдете клиент на УниКредит Булбанк.