Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Управление на ликвидност

Депозиране на средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен срок при изгодни условия и гарантирана доходност. 

Управление на ликвидност

Концентрация на парични средства

Услуга, при която наличното салдо или салдо над определен минимум по една или повече от една разплащателна сметка се прехвърля автоматично към друга.

Инкасиране на парични средства

Транспорт и охрана на парични средства и ценности без ограничение на часовия диапазон и чрез добре развита мрежа в страната.