Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Корпоративно структурно финансиране

Комплексни кредитни трансакции на големи предприятия, в което се структурира цялостен пакет финансиране, който да обхване различните нужди от финансов ресурс на компанията. Обикновено се предоставя под формата на банков синдикиран кредит или клубна сделка като в кредитирането участва повече от една финансова институция.

В обхват е финансирането на комплексна структура на транзакцията, чрез едновременното осигуряване на дългосрочни и краткосрочни кредити, в т.ч. лимити за други банкови продукти.

Проектът обикновено се разработва в контекста на основния бизнес на клиента и неговата бизнес стратегия за развитие.

Корпоративно структурно финансиране

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

  • Гъвкавост По-лесно управление на финансовите нужди на компанията. Кредитът се структурира в зависимост от спецификите на транзакцията.

За кого е предназначен?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества

  • Кредитни институции, които имат необходимост от осигуряването на съществен кредитен ресурс за подпомагане осъществаването значителен проект на конкретна корпоративна бизнес стратегия на корпоративен клиент, чрез банков синдикиран кредит/клубна сделка

Обезпечение

В зависимост от конкретната сделка обезпечението може да включва ипотеки, залог на търговско предприятие, залог на вземания, залог на дялове/акции в търговското дружество на Кредитополучателя, залог на вземания по основни договори и застрахователни полици, др. - обезпеченията в полза на Банката с първи ранг на приоритетност. 

Пазарната оценка на обезпеченията се актуализира всяка година. 
Застраховките се поддържат валидни за целия срок на кредита.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти