Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Схема за споделяне на риска, предоставена съвместно с ЕИБ - приключила програма*

Предоставя възможност за оборотно и инвестиционно финансиране на междинни и големи компании чрез подкрепата на механизма за гарантиране на ЕИБ и финансовата подкрепа на Паневропейския гаранционен фонд (EGF), създаден в отговор на икономическото въздействие на епидемията от пандемията с COVID-19. Гаранционната схема е част от Паневропейския гаранционен фонд (EGF)

Схема за споделяне на риска, предоставена съвместно с ЕИБ - приключила програма*

Предимства

 • Бърза процедура за одобрение
 • Улеснен достъп до финансиране
 • Намаление в лихвения процент

Характеристики

Общ портфейл на УниКредит Булбанк

Икона

80 000 000 евро

75% покритие на гаранцията

Икона

от Европейската инвестиционна банка

Максимален размер на кредитите

Икона

до 20 000 000 евро

Краен срок за кандидатстване

Икона

до 31.12.2022 г.

Максимален срок

Икона

72 месеца

Видове кредити

Икона
 • Инвестиционни кредити
 • Многоцелеви линии (включващи инвестиционен и оборотен кредит)
 • Стандартни кредити за оборотни средства с погасителен план
 • Револвиращи кредити
 • Овърдрафти

 

За кого е предназначена?

 • Големи предприятия с минимум 3000 служители
 • Средни предприятия с минимум 250 и по-малко от 3000 служители, като се допускат и компании с по-малко от 250 служители и едновременно годишен оборот над 50 000 000 евро и годишна сума на активите над 43 000 000 евро.

Как да кандидатствам?

При интерес за включване в гаранционната схема, за проверка на допустимост и допълнителна информация за индивидуална оферта, може да се свържете с вашия личен банкер или да заявите разговор с експерт „Европейски фондове“ на УниКредит Булбанк през формата за заявки.

Често задавани въпроси

Инвестиционни кредити само за “mid-cap” компании, многоцелеви линии, включващи единствено инвестиционен и оборотен кредит, стандартни кредити за оборотни средства с погасителен план, револвиращи кредити, включително чрез уреждане на задължения, произтичащи от акредитив, овърдрафти.

 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти.
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката и условията на схемата.

Могат да се включват текущи кредити по договори, сключени не по-рано от 15.04.2021 г.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна